КАК СЕ ПИШЕ ПРИКАЗКА?

ОТ: ЛЕНИ РАФАИЛОВА

Разкажи ми приказка
КАК СЕ ПИШЕ ПРИКАЗКА?
/