ТРИ МОМИЧЕТА

СТЕФАН СТУПАК – Българско училище „Иван Вазов” –  Париж,  Франция

Разкажи ми приказка
ТРИ МОМИЧЕТА
/