Най – великата жена – мама се нарича ТЯ

От: Нана Цонкова

Прекланям се пред мама и нейната доброта,
че всеки ден излъчва лъчезарност със своята душа.
Още от първия миг тя се грижи за мен
и никога не ме е предала – дори и за ден.

Тя е моят най – добър приятел
и на всичките ми мечти – откривател.
Разцъфва с утрото всеки път
и се появява щом съм на кръстопът.

Тя е моето Слънце и моята Луна,
вечер не мога без песните й да заспя.
Спасявала ме е много пъти, безброй,
тя е моят супер Мама – герой.

Букет от обич ще й подаря,
увит във панделката на любовта,
за да знае, че на света за мен
ТЯ е най – великата жена.