Жената

От: Габриела Тончева

Много са цветята
растящи по земята,
но най – красивото сред тях
е тя – жената.

Много са звездите
сияещи във небето,
но най – прекрасното е
на жената сърцето.

Жената с образ най –свещен
тъй свиден спомен е за мен.
Любов и нежност ни дарява
с усмивка топла тя успокоява.

Жената – майка и богиня
аз зная хиляди лица тя има.
Умее всяка болка тя да взима,
затуй превръща се в любима.

Ти имаш много имена –
и разпознават в тебе любовта,
това е твоята съдба
да носиш името ЖЕНА.