БЛАГОДАРНОСТ

Калина Генчева, ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Шумен

Имало едно време едно бедно момче, което се казвало Иван. Веднъж майка му му казала:

– Отиди, сине, да си намериш някаква работа! Без пари останахме.

И му дала последната пара, която имали. Иван тръгнал.

След един километър видял едно дрипаво старче, което го помолило:

– Моля те, дай ми една пара, за да си купя хляб!

Момчето от сърце дало единствената си пара.

Повървяло още ден-два и срещнало един страж. Той го попитал накъде се е запътил.

– Търся си работа.

– Мога да ти помогна – отговорил стражът. – Има един дървар. Той живее в гората наблизо. Може би ще ти предложи някаква работа.

– Благодаря! – отвърнал Иван.

И отишъл при дърваря. Работил една година. За отплата дърварят му дал една ябълка. На път за вкъщи Иван срещнал една дрипава мома. Тя го помолила за храна. Момчето ù дало една ябълка. Изведнъж момичето се превърнало в красива девойка. Двамата се оженили и заживели щастливо и охолно.