ДВАМАТА БРАТЯ И КОКОШКАТА

Енис Гюнер Нури,  12 г.,с. Ангел войвода

Един баща се разболял тежко и помолил двамата си синове да му донесат лечебна вода от вълшебния кладенец. Предупредил ги да се пазят от двуглавата кокошка, която всяка година идвала да яде от техните посеви с царевица.

Момчетата първо трябвало да преминат реката.  Това обаче не било лесна работа, защото до нея стояла къщата на кокоши крака, а в къщата живеело чудовището с две глави. Братята преплували реката и стигнали до подвижния дом. Звярът бил в него и ги видял. Той започнал да ги гони по речния бряг,  най-малкият брат  се спънал и паднал. Кокошката го хванала с устата си, но по-големият брат се приближил и се опитал той да бъде примамката. Звярът го забелязал , пуснал малкия брат и подгонил големия. Юнакът се затичал  към една скала, но в последния момент отскочил встрани. Кокошката била набрала скорост, не можала да спре и разбила главата си в канарата.

Двамата братя взели вода, върнали се безпрепятствено у дома и дали на баща си да отпие от лечебната течност. Старецът оздравял и заживели щастливо, както преди.