ОТВЛЕЧЕНАТА МОМА

Мерве Акиф Мехмед,  12 г. , с. Караманци

Имало едно време един цар и царица. В един пролетен ден царицата родила син и го нарекла Фердинанд.

Момчето пораснало и започнало да ходи на лов. Веднъж  в гората, до едно дърво, видяло девойка, която плачела. Момъкът я попитал защо е тъжна, а тя отговорила, че родителите ѝ са я изоставили. Принцът я отвел в своя дворец.

Минали няколко седмици. Момата отишла да бере гъби в гората. Докато пълнела кошницата си, забелязала, че до нея върви някаква сянка. Решила, че ѝ се привижда, и продължила работата си. След малко чула шум и разбрала, че не ѝ се струва. Обърнала се  и видяла мъж в черни дрехи. Човекът я заплашил, че ако изпищи, ще я убие. Девойката се уплашила и не казала нито дума. Похитителят  я завел на един кораб, който отплавал за далечни страни. Когато стигнали сушата, лошият човек завел момата в един страховит замък и я затворил там.

В това време Фердинанд  се притеснил и започнал да търси горското момиче.  Тръгнал по следите на девойката и стигнал до едно място, на което имало четири стъпки. Проследил дирите и видял, че стигат до Морето на смъртта. Досетил се, че момата е отвлечена. Извикал най-добрия си приятел Максимилиан, качили се на една лодка и стигнали до една голяма врата, която се охранявала от два страшни звяра. За техен късмет, принцът носел меч. Извадил го от ножицата, но единият звяр надал страшен вик и се появили още две чудовища, страшни като него. Доката Фердинанд се сражавал с тях, Максимилиан влязъл в двореца. Там имало много стаи, той седнал да си почине и  заспал. Така, спящ на пода, го намерил Фердинанд. Ядосал се, събудил го и му поискал обяснение защо е влязъл в палата без него.

Предателят си признал, че искал да отвлече красавицата и да я продаде на пазара за голяма сума. В този момент чули шум в дъното на коридора. Двамата се скрили, но подлецът кихнал и стражите ги хванали. Фердинанд много се притеснявал за девойката и започнал да крои план как да я спаси. Решил, когато пазачът им заспи, да вземат с летвата, която е под леглото в килията им, висящият на един пирон ключ.

Речено – сторено. Принцът започнал да търси девойката и най-накрая я намерил в една от стаите. Извел я навън, качили се в лодката, доплавали до гората и се върнали в двореца на Фердинанд. Принцът наказал неверния си приятел с доживотна присъда. Предложил на момичето да се оженят и то приело. Вдигнали голяма сватба. Навсякъде имало червени рози. Младите дали своите обети, а царското семейство било много щастливо. Жената на Фердинанд родила две деца – едното момче, а другото – момиче. Живели щастливо до дълбоки старини.