РИБАРЯТ И ЗЛАТНАТА ЗВЕЗДА

Мария Кирилова ОУ „ Свети Паисий Хилендарски“, с. Сотиря

Живяла на небето,  измежду многото звезди, една особена звезда. Тя обичала  скишом да се спуска от небето и да плува в бистрите води на реката. Така, всяка вечер с идването на нощта, звездата  тихичко се измъквала от небесния си дом и се потапяла в хладната речна вода. В една от тези прекрасни нощи край реката се появил старец и хвърлил мрежа  във водата, за да лови  риба.

Горката звезда не забелязала  нито стареца, нито мрежата.  Така свободната звезда се оказала  в мрежата на рибаря. Тя се мятала  в мрежата и с всички сили се опитвала да се освободи, но усилията  и са били напразни. Звездата  горчиво заплакала. През това време старецът изтеглил от  водата мрежата . Видял златната звезда и се зачудил защо тя  е в реката, та нали мястото и е на небето. Учудването на рибаря било още по-голямо, когато  звездата му проговорила с човешки глас:

– Ти  си първият човек, който  улавя звезда и  я вижда отблизо. Сега  съм вечно твоя и ще изпълнявам всяко твое желание.  Твоят дом, рибарю, ще е мой дом, а небето  завинаги ще е далеч от мен. Заповядвай!

Зарадвал се старецът, та той имал  хиляди  желания  и сега всички те ще могат да се сбъднат.  Обърнал се към злощастната златна звезда и казал:

– Много  са моите желания, звездичке! Първото е реката да се напълни с риба, та всеки път, когато хвърля мрежата, да я изтеглям пълна с риба и никога с моята баба  да  не оставаме гладни..

Изведнъж  реката  загъмжала от риба, а старецът продължил:

– Второто ми желание е да си отидеш у дома при своите сестри – златни звезди. Не бих могъл да съм щастлив, ако  моето щастие ще  те направи нещастна! Лети, звездице, и бъди щастлива!

Прибрал се старецът  у дома с рибата  и разказал на бабата за невероятната среща със златната звезда. Ядосала се старицата:

– Ама, че си глупак, не можа поне едно ново корито да поискаш, че нова къща да испросиш, че  чорбаджийка да ме направиш, пък и царица заслужавам да стана!

Нищо не отговорил добрият рибар на бабата, но щом дошла нощта, той посочил небето и показал златната звезда, която им намигала от небето. Сърцето на бабата омекнало. Та нали сега тя има собствена златна звезда, а това струва много повече от златната царска корона.