ВАЛЕРИАН

Ниляй Мюмюнали Ахмед, 13 г.с. Караманци

Имало някога едно  момче на име Валериан. То не било като връстниците си. Когато се родило, душата на едно момиче от планетата Найл се  вселила в неговото тяло. Това обаче не знаел никой, дори самото дете. Един ден то чистело своята стая. Имало голям шкаф с книги, подарени от дядо му. Шкафът стоял на едно и също място от единадесет години. Валериан решил, че ще е добре, ако изчисти рафтовете му. След като свалил книгите от рафтовете и избърсал праха, решил да дръпне и самия шкаф, за да почисти под него. Когато го направил, видял на стената някаква врата и я отворил.

Било тихо и страшно, а в тъмнината момчето съзряло една светеща пътека. Тръгнало по нея и така се озовало на планетата Нейл. Там всичко било много странно, а годините течали бързо – докато разгледа обстановката, Валериан навършил петнадесет години. Стигнал до една чешма, завъртял кранчето и потекла лилава вода. Не посмял да пие и продължил нататък.  Стигнал до един замък, влязъл през портата и видял в двора му  река с бистра вода. Навел се да пие, защото го мъчела жажда, но точно в този момент от най-високата кула го видял магьосникът Магелан. Той казал  на стражите си:

– Хей, вие, бързо идете и ми доведете онова момче, което е долу до реката!

– Вашите желания са заповед за нас! – отговорили войниците и изпълнили заръката на господаря си.

Довели момчето. То било толкова красиво, че магьосникът се възхитил. Дошла и неговата дъщеря Ая. Тя от пръв поглед се влюбила във Валериан, а и той не останал безразличен към хубавицата. Магелан наредил да затворят момчето в тъмницата, защото въобще не искал дъщеря му да си има работа с някакъв пришълец. Бащата  планувал да омъжи щерка си за негърския принц Вилиам. Дошло време за сватбеното тържество, започнали да идват гостите. Но красивата Ая не желаела да се омъжи за принц Вилиам.

Тогава най- добрата приятелка на това момиче, чиято душа се била вселила в неговото тяло, открила Валериан и го освободила от затвора. Той отишъл в замъка, влязъл в залата и рекъл:

– Аз и принцеса Ая се обичаме!

– Сега какво ще правим? – попитала девойката, която се доближила  до момъка и го хванала за ръка.

– Ще те заведа на планетата Земя и ще се оженим!

– Добре, но как ще отидем там? Аааа, сетих се, моят чичо, магьосникът Маги, може да ни помогне. Но първо трябва да отидем в неговия замък – рекла Ая.

Двамата влюбени намерили Маги и го помолили да им помогне. Той се съгласил. Подарил им изобретението си „Къщата с кокоши крака”, с което можели да се върнат на планетата Земя.  Влезли Ая и Валериан в къщата и тя закрачила. След няколко минути били на Земята.

Момчето разказало всичко на родителите си и ги помолило да направят сватба. Майка му и баща му се съгласили и организирали тържество за чудо и приказ. Младоженците с красотата си очаровали всички гости. Забавлявали се три дни и три нощи. После заживели щастливо, а тази приказка останала да се разказва на техните деца и внуци.