Конкурс „Бодлите на таралежите“

За четиринадесети път Фондация “Братя Мормареви” обявяви своя редовен конкурс „Бодлите на таралежите“. В конкурса могат да участват произведения на ученици от цяла България и от чужбина. Участниците трябва да са на възраст от 12 до 19 г.

Конкурсът се провежда в две категории – есе и разказ. Произведенията трябва да са с максимален обем от 3 машинописни страници и не трябва да са публикувани до този момент.Всички желаещи да се включат в конкурса, могат да изпратят своите творби на електронна поща: office@mormarevibrothers.com или по пощата на адрес:

СОФИЯ 1164
бул. “Джеймс Баучер” 23
Фондация “Братя Мормареви”
За конкурса “Бодлите на таралежите”

Децата могат да участват в единия или и в двата раздела на конкурса. Изпращаните текстове следва да са придружени с точен адрес, телефон за връзка, както и с информация за възрастта, класа и училището на автора им

Крайният срок за приемане на творбите е 15 август 2020 г. Победителите в отделните категории ще получат награди от по 600 лв. и диплом. Предвидени са и допълнителни награди по 300 лева. За двете категории на конкурса, темата на съчиненията е напълно свободна.

Обявяването на наградените ще се състои в тържествена обстановка в началото на новата учебна година, а най-добрите работи ще бъдат публикувани.
По традиция на конкурса, носителите на първа награда номинират свои любим преподавател, който също ще получи паричен приз.

Източник: http://mormarevibrothers.com/