ПОЖЕЛАВАМ СИ ДАР ЧИСТА ВОДА

АВТОР: КРАСИМИР СОТИРОВ

На всички желая дар чиста вода.

Че без нея живота е в беда.

Искам да спася природата, като разказвам на хората.

Като мрежа от прежда да разпростирам надежда.

С обич към природата да вървя сред хората.

Да ме познават всички по водата ми чиста.

Без вода да не оставам и на ближните си дори да дарявам.

С нея в бъдещето да се уповавам и без здраве да не оставам.

На светлия ден със света вода да бъда благословен.

Цялото семейство да се съберем и с чиста вода и с вкусни гозби да се наядем.

Да си пожелаем чиста вода на срещата, която ни събра.

Това е моята мечта, да получа за себе си шанс за чиста вода.