ТРИТЕ ЖЕЛАНИЯ НА МИЛЕНА

АВТОР: СУДЕ БЕХАЙДИН

В един град само на Коледа се случвали вълшебни неща. През сто години се появявал един елен, който изпълнявал три желания на детето, което е с най-добро сърце. Но всеки, получил този дар, ако се опитвал да го използва за  зло, го хвърляли в детския затвор, при децата с най-лош характер. Ето че на тази Коледа едно момиче от града на име Милена щяло да получи чудния подарък.

То било бедно дете, живеело в малка къща, но било щастливо. Майка му и баща му го изоставили още когато било бебе, но леля му го приютила и с любов се грижела за него. Когато поотраснала, Милена започнала да работи и с  изкараните пари се опитвала да помогне на бедните хора  или хранела бездомните животни. Александър –  момче от нейния град – никак не я харесвал и винаги ѝ се подигравал.

В нощта преди Коледа  Милена си легнала, но чула шум и излязла навън. Видяла елена, за който нищо не знаела. Когато ѝ проговорил, тя първоначално се уплашила, но после се успокоила. В този момент Александър бил наблизо, чул ги и се скрил зад един храст. Еленът попитал кое е първото желание на момичето, а то не го разбрало.  Но след като животното обяснило  на Милена за вълшебната си сила, тя поискала всички бездомни  хора да имат къщи. Искането ѝ за миг било изпълнено. На момичето много му се щяло  да зарадва другите деца от града и затова помолило елена на Коледа да изпълни по едно желание на всяко добродушно хлапе. Животното се съгласило и попитало какво е третото желание. Милена не можела да реши и еленът ѝ заръчал щом го намисли, да изрече три пъти: „Коледа!“ и той ще се появи.

Еленът си тръгнал и тъкмо Милена понечила да си влезе вкъщи, Александър изскочил пред нея и я спрял. Той поискал да го направи най-силния човек на земята. Момичето се престорило, че не го разбира и  не знае как да стане това. Александър казал,  че ги е подслушал и е видял какво се е случило. Добавил, че ако не му се подчини, ще убие близките ѝ. Момичето се уплашило и се съгласило.  Извикало елена и казало, че третото му желание е Александър да стане най-силният човек на земята. Животното не искало да го направи, но трябвало. Всички си тръгнали, Милена се прибрала и заспала.

На сутринта я събудил страшен шум. Тя изскочила навън и видяла Александър да руши жилищата  наоколо. Въпреки че използвала вече правото си на три желания, тя започнала да мълви: „Коледа, Коледа, Коледа!“. Еленът се появил и добродушното дете му разказало защо е постъпило така. Помолило вълшебното животно да спре жестокото момче. Чудният елен върнал времето назад, отнел силата на Александър и казал на  Милена и да си поиска още нещо. Тя пожелала всяка къща, разрушена от злосторника, да бъде ремонтирана.

Домовете  били  възстановени,  еленът се върнал там, откъдето дошъл, а лошото момче го завели в детския затвор. Жителите на града заживели в мир и спокойствие.