БЯЛАТА И ЧЕРНАТА КНИГА

ПРИКАЗКА ЗА ЛЕКА НОЩ

АВТОР: ХЕЛИН ХАСАНОВА

Едно момиче на име Йоланда се разхождало в гората, за да търси ягоди. Докато минавала по раззеленената пътечка, всички птици пеели заради нейната неземна красота. Тя била кoлкото красива, толкова съобразителна и умна. За разлика от своята доведена сестра. Нейното име било Куин. И тя била красива, но и много завистлива и зла. Двете били престолонаследнички на трона, който им бил оставен от рано отишлите си техни родители. Когато разбрали, че са болни, двамата владетели решили да не делят дъщерите си и да обявят и двете за царици веднага, след като навършат пълнолетие. Дотогава начело на държавата бил нейният пръв министър.

Всеки ден Йоланда мислила, че доведената ѝ сестра прави магии и ето затова прекарвала повече време в гората. И това било самата истина: докато добрата сестричка била в гората, красивата злобна Куин непрекъснато мислела  как тронът да остане само за нея.

Един ден, в кралската библиотека, Куин се натъкнала на книга, която била с черни страници и черна корица. Отворила я и видяла, че няма автор, но има магии за начинаещи. И тя затърсила на страниците магия, която да я отърве от Йоланда. Най-после намерила една. За да я направи, ѝ трябвало  косъм от косата на момичето, перо от любимото му птиче и миризма на скункс.

Куин се промъкнала в стаята на сестра си и взела гребена ѝ и там имало един косъм от нейнияте златни коси. Наклала огън и сложила вълшебния казан за приготвяне на отвари. Следващата съставка била перо от любимата птица на момичето. Завистливата сестра веднага разбрала кое е любимото птиче на Йоланда – и това бил славеят, който пеел на дървото до прозореца на нейната спалня и ѝ нашепвал вълшебни сънища. Вероломната Куин подмамила доверчивата птица, отскубнала бързо едно от перата ѝ и го добавила към казана, в който трябвало да забърка зловонната магическа смес.

После Куин отишла до най-далечното място да търси скункс и чрез магия  (за която прочела отново в черната книга) взела неговата миризма. Видяла, че има всичко в казана, и казала магичните думи: точно както били написани в книгата. Тогава постепенно започнала да се появява от врящия казан ужасяваща вещица, която изглеждала млада, но всъщност била на няколко века и безсмъртна. Куин била изплашена от зловещия вид и студения глас на вещицата и разбрала, че вероятно е направила ужасна грешка, застрашаваща и нейния собствен живот. Но вече било късно да се отказва.

Докато вещицата обяснявала пъкления си план – да унищожи тяхното царство и да възцари Куин в долното царство на завистливците, в самия Ад,  Йоланда била в стаята си и разглеждала книгите от царската библиотека. Искала да си избере такава, в която да потъне – все едно, че се разхожда в гората, за да е далеч от коварната си сестра. Внезапно видяла една книга която сякаш я притеглила с невидими вълшебни нишки. Всъщност тя била противоположната на черната книга. Имала бяла корица и бели страници, които били изписани със златно мастило. Най- горе пишело „Добра магия за начинаещи“.

Момичето решило да задържи книгата и я сложило под леглото си. Чуло отвън някакъв шум и видяло през прозореца на двореца своята доведена сестра и злата вещица да идват към двореца, но сякаш не вървели по алеята, а се реели над нея. Небето изведнъж станало черно, растенията и те –  от зелени станали черни. От небето завалял черен дъжд. Жителите на царството бягали изплашени от това, което се случвало.

Йоланда бързо отишла до стаята на сестра си  и видяла същата книга като своята, но в черно. Тя се втурнала навън. Слязла през тайните тунели на двореца и стигнала до Куин. Докато вещицата гледала към небето и правела магии, за да се появят черни мълнии,  Йоланда дръпнала сестра си за ръката и двете хукнали обратно към двореца. Изплашената и разкаяна Куин треперела и очаквала сестра ѝ да я спаси, защото не искала да царува в Ада. Била готова дори да се откаже от трона.

Двете момичета решили да рискуват и да пробват да победят вещицата. В бялата книга открили думите, които трябвало да ѝ кажат, за да ги остави на мира и да отлети в Царството на злото, откъдето била дошла. Замислили план, в който Йоланда – със защитната сила на своята доброта и чистота, трябвало да отиде близо до вещицата и да каже думите за унищожение на злото.

Момичето отишло до вещицата, отворило книгата и прочело думите, които можели да я победят. А те били: „Любовта е по-силна от злото!“ Като ги чула, злата вещица  изпищяла като хищна птица, влязла в книгата, която чрез друга добра магия я пратила накрая на света, където никой няма да я намери и където вече никому не можела да причини зло.

Куин се поклонила на сестра си и била готова да ѝ отстъпи царството. Но Йоланда ѝ казала да стане и я прегърнала с любов. А за трона двете момичета се разбрали така: всяко нечетно число от месеца на него да седи  Куин, а в останалото време –  Йоланда.