НАЙ-КРАСИВИЯТ ДАР

АВТОР: ДАРИНА МАРТЕВА

Ще ти разкажа една история. История стара, колкото света. История за вярата, надеждата и любовта!

Мъглата се бе вече спуснала. Нощна тишина. Чуваха се звънците отдалеч. Пееха своята песен за вярата, надеждата и любовта…Полето се бе ширнало необятно и побеляло. Стадата кротко спяха. В нощното небе грейна звезда. Небесно сияние…

Чудно красива била тази звезда. Необикновена. Бележеше път сред хората зли и невежи. Полунощ. Трима мъдреци последваха звездата. Обходиха навред земята. В непрогледният мрак тя бележи път. Различен. Бял и светъл. Царете трима следваха без страх. С вяра и надежда. Изведнъж звездата спря пред чудна пещера. Дочуха детски плач. В яслите, сред агънцата бели, кротко спеше дете – Исус Спасителят наш!

Звездата грееше по-силно. Даваше знак за нов живот. За изцеление и благодат. За спасението на човешкия род. За вяра, надежда и любов… Най- красивият дар! Най-истинският! А още по- красив би бил ако не забравяме да обичаме, да бъдем добри и съпричастни към другите, стиснали здраво в шепа зрънцето надежда и трошичката надежда! Не само на Коледа! А всеки от 365-те дни в годината!