СЕМЕЙСТВОТО ЗА НАС Е ВСИЧКО

АВТОР: ДЕНИС ИСМАИЛ

Семейството за нас е всичко,
опора наша във живота.
Ний без тях сме само нищо,
Те най-добрите хора на света са.
Семейството за нас е светлината,
в безкрая,в на живота тъмнината.
Във мама,татко аз виждам сила
надежда, вяра и любовта са!
Щом имам тяхната подкрепа
Реалност става всяко моя детска мечта!