СВЕТЛО РОЖДЕСТВО

АВТОР: НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ

Мрак обвива скованата от грях земя
изписани са беди по човешките лица
неясни са житейските ни пътища,
суета обгръща пак света…
Но светлина изгрява, бяла!
Тя нощта с надежда озарява!
Звездата светла води ни по пътя нов,
в живот на неволи и несгоди, така суров.
Една вечер остава паметна за всички хора.
Светлик разбива заблудите сковани в мрак…
Ето- Бог ни дава знак!
Изпраща своят син
от беди Исус да ни спаси
и доброта да заискри от нашите души.
В тъмното поле
сладко спят белите овце.
Пастири трима следват те звездата
на божията милост е тя искрата.
Тръгват те на дълъг път ,
а в сърцата им искри светла вяра
и радостта грейва от това,
че бог изпрати Спасителя в нашата земя.
Отвред се носят ангелски сладкогласни песни
за благи вести – предвестник са те чудесен.
И ето под небето озарено
пещерата тъмна заблестя
с чудна сила, огря я божествената светлина…
а в яслите сред агнетата бели
детенце се е свило
в слама златна, сякаш свила…
с очички сини- ясни, чисти
катто ясно слънце то огрява,
сърцата с обич сгрява…
И сякаш ни нашепва
да следваме мечтите светли,
по пътя на доброто да вървиме смело!
Вяра, надежда и любов
са изобилстват в живота чист и нов!
Да сме добри и всеотдайни
да не бъдем егоисти безнравтвени и крайни…
Да пазим се от грях ,
да не познаем страх!
Да прелива доброта в нашите сърца!
Така ще познаем ние радостта!