ЗЛАТНИТЕ РЪЦЕ

Симеон Маринов, ЧНУ Наука за деца, гр. София

Имало едно време един златар. Той правел изящни изделия от злато.

Един ден банда разбойници го ограбили и взели всичкото  му злато.Тогава мъжът казал:

-Главатарю, благодаря ти,че ми остави най-ценното нещо, което притежавам. Него никой не може да ми вземе, то винаги ще е с мен.
-Казвай, къде е! – извикал главатарят.
-Моите златни ръце! С тях ще изкарам повече от това, което може да вземете.
Така и станало! Златарят спечелил повече отколкото му взели разбойниците, а престъпниците били жестоко наказани.