koi e avtora

Кой е авторът?- Тест

Quiz

Кой е авторът? Провери знанията си за българските поети и писатели


За всеки правилен отговор ще получите по 10 точки.

Въпрос 1:

Авторът на „Моята молитва“ е?

a) Христо Ботев
b) Иван Вазов
c) Димчо Дебелянов Смит
d) Гео Милев

Въпрос 2:

Авторът на романа „Осъдени души“ е?

a) Димитър Димов
b) Димитър Талев
c) Иван Вазов
d) Георги Господинов

Въпрос 3:

Авторът на „Балада за Георг Хенинх“ е?

a) Виктор Пасков
b) Димчо Дебелянов
c) Георги Бърдаров
d) Елисавета Багряна

Въпрос 4:

Авторът на повеста „Гераците“ е??

a) Елин Пелин
b) Йордан Йовков
c) Захари Стоянов
d) Петко Славейков

Въпрос 5:

Авторът на „Песен на песента ми“ е?

a) Пейо Яворов
b) Пенчо Славейков
c) Димитър Бояджиев
d) Елин Рахнев

Въпрос 6:

Авторът на „Мамино детенце“ е?

a) Любен Каравелов
b) Петко Славейков
c) Иван Вазов
d) Димитър Талев

Въпрос 7:

Авторът на „Цветарка“ е?

a) Христо Смирненски
b) Димчо Дебелянов
c) Христо Ботев
d) Никола Вапцаров

Въпрос 8:

Авторът на стихотворението „Романтика“ е ?

a) Никола Вапцаров
b) Димитър Бояджиев
c) Гео Милев
d) Леда Милева

Въпрос 9:

Авторът на „Епопея на забравените“ е?

a) Иван Вазов
b) Димитър Димов
c) Елин Пелин
d) Атанас Далчев

Въпрос 10:

Авторът на стихотворението „Повест“ е?

a) Атанас Далчев
b) Пенчо Славейков
c) П.К.Яворов
d) Теодор Траянов