ЛЕОПАРДЧЕТО И СТРАХЪТ

Вероника Танева – ЧНУ ‘’Наука за деца’’- гр. София

Едно  леопардче  живееше  със  семейството си в  Джунглата. То не беше смело като другите леопардчета. Беше  много  плахо и боязливо.

Когато тръгна на училище,стана още по-страхливо и не смееше да ходи на лов със своите съученици. Затова всички му се подиграваха. То се опитваше да се пребори със страха си, но все не успяваше.

Веднъж, докато се прибираше вкъщи, то срещна един голям и умен слон. Най-мъдрото  животно в Джунглата, което всички уважаваха и обичаха. Слонът спря, погледна  го ласкаво и му рече:

-Чух, че ти, Леопардче, си твърде боязливо. Затова искам да ти покажа нещо.То ще ти бъде много полезно.

И той го заведе в една  непозната пещера. Там  имаше  много рисунки, издълбани върху стените.

-Тук е изобразена твоята съдба –рече му той. – Твоята съдба, ако продължиш да си страхлив и твоята съдба, ако станеш смел. Това, какъв ще си ти, зависи само от теб. Ти какъв искаш да бъдеш?

-Смел – отвърна малкото животинче.

-Тогава трябва да се пребориш със своя страх!

-Но аз не знам как! И каква пише, че ще е моята съдба, ако остана страхлив? Ами ако се променя? Кажи ми, моля те! – каза през сълзи леопардчето.

Добре, по-спокойно, мъниче. Ще ти обясня. Ако останеш страхлив, няма да можеш да ловуваш и ще умреш от глад. Ако пораснеш смел, ще оцелееш в Джунглата.

Да, но как да се променя? – попита леопардчето.

-Аз бях млад и боязлив. Бях точно такъв, какъвто си ти сега. Но това ми донесе много беди. Всичко, което ще ти кажа аз днес, ми го каза някога моята майка – на това място той погледна тъжно. – Вътре в нас живее една покровителка – това е собствената ни смелост. Трябва само да я откриеш в себе си и да я повикаш. Когато сме храбри, тя винаги се гордее с нас.  Ако не успеем  – трябва само да повярваме, че съществува и да я повикаме. Тя непременно ще дойде и ще ни преведе през трудностите.  Всички можем да бъдем смели, но някои така и не  узнават, че нашата спасителка живее в самите нас. Да не успеем да открием силата в себе си е тъжно.

Леопардчето послуша добрия мъдър Слон. След време, когато порасна, стана най-смелият и най-умелият ловец в цялата Джунгла.