Групи и график на заниманията

Заниманията за децата са разпределени в четири групи от по максимум 5 деца. Група 1 и 2 са подходящи за деца от 1 до 4 клас. Групи 3 и 4 са подходящи за малко по-големи деца, между 5 и 7 клас. Заниманията за всяка група ще се провеждат два пъти седмично в делнични дни, сутрин или следобед, в зависимост от ангажираността на децата в училище и възможността им за посещение на нашите занимания. Предвиждаме и групи през почивните дни, които ще бъдат определени в зависимост от интереса и броя на желаещите! За децата ние винаги ще намерим време!

При интерес, моля пишете ни!

Вашият коментар