ЛИЛИ И ЗЛАТА ВЕЩИЦА

Максим Петков, училище Izzi Science, гр. София

Имало едно време едно кралство, в което живеела принцеса Лили. Тя била много мила и човеколюбива. Най-добрите й приятелки били обикновени момичета от селото, които обичали да тичат и играят в близката гора. Така, един ден те ненадейно се озовали до една странна къщурка, откъдето дочули гневния глас на зла вещица:

– Когато най-прекрасната принцеса отпие от моята отвара, тя ще се превърне в най-прекрасната жаба на света!

Злите планове на вещицата стъписали момичетата. Те хукнали към двореца, за да спасят любимата си принцеса. Лили не можела да повярва на ушите си, но знаела, че трябва да бяга, за да се спаси от проклятието на вещицата. Тя взела една чанта с храна и вода и тръгнала без посока. Неочаквано се озовала в гъста гора, където видяла една светеща точка във въздуха. Лили била много любопитна и започнала да тича след точката с все сили. Точицата завела Лили до една заешка дупка. Принцесата скочила вътре и пред нея се отворила голяма пътека с множество блестящи точки. Изведнъж най-голямата точка дошла близо до нея и с мек глас я попитала:

– Какво те води насам, красиво момиче?

Лили се стреснала, а после погледнала точката от малко по-близо. Разбрала, че това не са летящи точки, а феи. Принцесата споделила с добрите феи историята си и разказала как и защо се е озовала на това място. Феите се събрали около нея и Лили за миг почувствала, че не е сама, че светлината им ще й покаже верния път. Но в същото време Лили си давала сметка, че добрите феи са прекалено нежни, за да се справят с вещицата. Със силна загриженост тя се обърнала към тях.

– Вие сте прекрасни, но толкова нежни и крехки! Ако заради мен попаднете на злата вещица, тя ще ви унищожи! Никой не може да устои на нейните отвари и невидими сили. Ще се махна оттук час по -скоро, за да не сте застрашени!

Лили тръгнала уверено към колибката на вещицата, решена да се справи с нея. Това не било добра идея, защото вещицата приготвила най-силната магическа отвара и с цялата си мощ се развилняла при вида на принцесата. Лили събрала цялата си смелост, но много скоро се озовала пред една голяма стена. Нямало накъде повече да бяга! В този момент феите полетели по-бързо от вятъра, дръпнали Лили за блузата й и тя полетяла заедно с тях.

Всяка една от хилядите феички пускала магически прах в различни посоки и вещицата не знаела накъде да тръгне. Почувствала се толкова объркана, замаяна и безсилна. През това време Лили грабнала отварата и я изляла върху вещицата. За миг вещицата се превърнала в жаба. Лили изпратила феите в техния дом, хвърлила вещицата-жаба в езерото и се прибрала в двореца.

Разказала на всички, че именно феите, нейните нови приятели, са я спасили от злата вещица, защото били сплотени и отдадени в желанието си да помогнат.

В знак на благодарност Принцеса Лили направила голямо тържество на приятелството, на което поканила всички свои стари и нови приятели. Дълбоко в сърцето си чувствала, че единственият начин да имаш приятели, е ти самият да бъдеш приятел!