Летните приключения на една далечна планета

Автор: Ивайла Копоева

Това лято Ани научи поредния си важен урок – който познава буквите и може да чете книги, той… Упс, как щях да издам тайната на нейното приключение! Няма да е честно – момиченцето премина през такива страховити приключения, за да я отгатне, а вие ще я получите наготово. Ще ви кажа нещо – ако прочетете тази нейна история, ще сте запознати с приключенията на Ани и ще можете да отгатнете тайната. Но нека първо ви разкажа за нейния свят.

Там горе, на една овална планета, голяма колкото държава едва ли не, всичко е оцветено в бебешко розово – и горите, и високите планини, и простиращите се нашироко полета, пълни с розови билки, розови цветя и…розова трева. Греещото юлско слънце е розово, небето е розово, животните са розови, самата деветгодишна Ани носи розови дрехи. Пропускам някого…сетих се – това е човекът, или по-скоро злодеят с пет ръце на име Грузо, който също е розов. Да, именно заради него Ани стана толкова грамотна.

Един топъл ден Ани подреждаше книгите на лавицата в библиотеката си, когато забеляза “Книгата на Марвел”. Говореше се, че историята, разказана в книгата, е вярна – един добър и един зъл магьосник (Марвел и Грузо) не рядко се сбивали, но в последния случай на такава битка, лошият направил другия гарван, който изчезнал и никой не видял повече.

Ани е мъничка и все още вярва в такива истории. И добре, че го прави, защото ако не беше забелязала красивия гарван, който в този миг кацна на перваза на прозореца ѝ, тя нямаше да срещне и злия Грузо, който беше застанал под прозореца с пистолет в ръка, опитвайки се да застреля животното.

Ани е много емоционално дете, което обича животните, затова не можеше да позволи на злия магьосник да убие един от любимите ѝ герои. Мисли трепереща какво да стори, така че да помогне. И изведнъж ѝ хрумна една налудничава идея, за която обаче си заслужаваше да опита да осъществи.

Хвана първата книга, която видя и прошепна на корицата, че е време буквите да си поиграят извън страниците. Заповяда на “Б”, “Р”, “О”, “Н” и “Я” веднага да образуват щит около гарвана.

Ето, че в следващия миг книгата натежа, започна да се надува и се превърна в броня за животното. Чу се недоволен и изумен възторг от страна на Грузо. След това Ани се приближи до прозореца и прошепна на буквите “Л”, “О”, “Д”, “К” и “А” да се формират под краката на злия магьосник и да го повлекат към близката рекичка. Така и стана.

Грузо възкликна учудено и недоволно от случващото се, след това изпищя и повече никой не чу нищо за него, включително и самата Ани, която стоеше скрита под прозореца и не видя нищо. След като мощта на Грузо намаля, Марвел се превърна отново в храбър човек със сили и в знак на благодарност към момиченцето ѝ подари вълшебна музикална кутийка.

Ето я и тайната – който познава буквите и може да чете книги, той винаги побеждава злото. Ани научи този урок след велико лятно приключение и все още обича да чете с музика, идваща от нейната музикална розова кутийка!