Различното дърво

Ния Пантева, 10г.

Всички познаваме дърветата с кафяви стъбла и зелени корони. С такива била пълна една поляна, но в най-крайния ъгъл на същата, имало едно необикновено дърво. То имало тъмночерно стъбло, короната му била чисто бяла, а цветчетата – лилави и сини.

Другите дървета все казвали:

Как може това странно нещо да е на нашата поляна!

Това дърво е дар от Бога, ще го кръстя Ли, каквото е името на дъщеря ми, защото по-свято нещо от децата няма.

Най-завистливото дърво също поискало име, за да се хвали. Старецът казал:

Ти ще бъдеш Зо, защото си Зло.

Веднъж Ли казало:

Защо не сме приятели? Какво като съм различно?

Зло се ядосало и накарало и другите дървета да се разсърдят на Ли.

Изведнъж станало много студено. Хората решили да отсекат Ли, защото мислели, че като има черно стъбло, ще гори по-дълго. Един дървар отсякъл Ли, а от падналата му корона се разхвърчали много цветчета. Момиченцето на дърваря взело едно и когато се прибрало вкъщи, заровило цветчето в двора. От него поникнало същото дърво като Ли, но по-малко.

А Ли си помислило:

„Бях само, но сега има и друго като мен. Не подценявайте различните!“