Магия

Руслана Стоянова, 13 г.

Магия и стихия е морето

за грешките ни то не ни вини.

Заключва тайни  в мидени черупки,

плете одеяло от пясъчни мечти.

Морето тихо, гладко и красиво,

изпълнено със обич и мечти,

Прегръща ни със нежна пелерина,

любимо ти на всички си, море!